KosárbaKosárba0 0 Ft
Az Ön kosara még üres!
Tegye a kívánt termékeket a kosarába!
Általános szerződési feltételek

http://webaruhaz.jasz.hu/

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

BESZERZÉSI TÁRSULÁSI PARTNEREKNEK A REGISZTRÁCIÓT KÖVETŐEN ÁLLÍTJUK BE ÁRSÁVJUKAT! EGYEZTESSEN ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKKAL!

Jelen dokumentum papír alapon nem kerül iktatásra, a jelen dokumentumban foglaltak elfogadásával a felek között kizárólag elektronikus formában jön létre szerződés az Eker. tv. vonatkozó rendelkezései alapján. Jelen dokumentum magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://webaruhaz.jasz.hu/) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról:   https://webaruhaz.jasz.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek és letölthető az alábbi linkről: https://webaruhaz.jasz.hu/elerhetosegek/letoltesek

 1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Jász és Jász Kft.

A szolgáltató székhelye: 2151 Fót, Zsigmond király utca 3.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@jasz.hu

Cégjegyzékszáma: 13-09-069433

Adószáma: 12005459-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Pest megyei cégbíróság

Telefonszáma: +361-379-1961

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-68446/2013

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely – szolgáltató neve, címe, email címe: Név: CORWELL Kft., Telephely: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37., E-mail cím: corwell@corwell.hu

 1. Alapvető rendelkezések:

2.1.      A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Irányadó továbbá a jelen ÁSZF alapján megvalósított adatkezelésekre a Szolgáltató adatkezelési szabályzata is, mely elérhető a https://webaruhaz.jasz.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat weboldalon.

2.2.         A jelen ÁSZF 2022. július  hó 01. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználónak joga van arra, hogy ha és amennyiben a módosított ÁSZF-et elfogadni nem kívánja, úgy azt annak hatálybalépéséig a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondja. Amennyiben Felhasználó a módosított ÁSZF hatálybalépéséig a szerződést nem mondja fel, úgy az ÁSZF a módosított tartalommal marad hatályban az Ő vonatkozásában.

2.3       Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webshop weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a webshopnak, az ÁSZF-ben, a weboldal használati feltételekben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére.

2.4.              Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 1. Regisztráció/vásárlás

3.1.      Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. A sikeres regisztrációval a Felek között szállítási keretszerződés jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint. 

3.2.       Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3.       A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4.       A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

4.1.       A megjelenített termékek kizárólag online/személyesen/telefonon rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bejelentkezés nélkül tartalmazzák, bejelentkezésekkor nem tartalmazzák a törvényben előírt áfát, és nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.2.       A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről illusztratív jelleggel fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek illusztratív jellegükre tekintettel eltérhetnek a valóságostól, de Szolgáltató minden esetben törekszik a lehető legpontosabb adatok, így különösen a termékek fotóinak megjelenítésére.

4.3.       Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Akciós ajánlataink készletfüggők és ajánlataink nem köteleznek szállításra bennünket.

4.4.       Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

4.5.       Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

 1. Rendelés menete

5.1.       Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba.

5.2.       Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.3.       Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosaram” ikonra kattintva.

5.4.      Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni új termékkeresést indíthat. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A sor végén található ikonra kattintva törölheti a kosár egy termékét, a teljes kosár tartalmát pedig a „Kosár tartalmának törlése” gombbal törölheti. Mennyiség módosításához az adott termék során található beviteli mezőben írja át a megrendelni kívánt mennyiségre a mezőben lévő számot, majd kattintson a „Módosít” gombra. Amennyiben nem kíván további módosításokat elvégezni, kattintson a „Kosár tartalmának megrendelése” gombra.

5.5.       Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.5.1.   Fizetési módok:

Személyes átvétel: Készpénzben a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

Előreutalással, átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

Átutalásos fizetés a szolgáltatónál az ÁSZF elfogadása után egyedi elbírálás és feltételek szerint lehetséges.

5.5.2.   Szállítási költségek, idők és ezekhez kapcsolódó egyéb információk:

A Szolgáltató a megrendelt és raktáron lévő (nem megkülönböztetett katalógus termékek) árut a megrendelést követő munkanapon 8 és 17 óra között (egyes esetekben előfordulhat, hogy 48 órán belül) díjmentesen házhoz szállítja országosan saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés raktáron lévő termékeinek nettó értéke eléri a díjmentes kiszállításhoz szükséges nettó vásárlási értéket.

A fuvardíjat a Partner viseli oly módon, hogy az alábbi összefoglaló táblázatban feltüntetett fuvardíj a számlában feltüntetésre kerül:

Budapesten belül címenként

Rendelési értékhatár nettó

Kiszállítás díja

0 Ft-tól 28 000 Ft-ig

2 100 Ft + Áfa

28 001 Ft felett

Díjmentes

Budapesten kívül országosan címenként

Rendelési értékhatár nettó

Kiszállítás díja

0 Ft-tól 30 000 Ft-ig

2 700 Ft + Áfa

30 001 Ft felett

Díjmentes

     

Ezen szállítási kondíciók csak a katalógusban, illetve a webshopban található termékekre érvényesek, mely magába foglalja a papír tömegáruk (leporelló és másolópapír) szállítását is. Egyedi igények esetén egyedi szállítási kondíciók kerülhetnek megállapításra.

Ha egy Partnertől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre, ettől eltérni egyedi megállapodás alapján lehetséges. Meghatározott időpontra, órára történő kiszállítást nem áll módunkban vállalni, ettől eltérni egyedi megállapodás és árajánlat alapján lehet.

Expressz kiszállítás esetén cégünk Budapest és Pest megye területére 4 órán belül szállít, melynek díjait értékhatártól függetlenül az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza: 

Budapesten belül címenként, rendelési értékhatártól függetlenül

kiszállítás díja nettó

max. méret

maximális súly

6 490 Ft

60x40x12 cm

5 kg

8 590 Ft

70x100x50 cm

150 kg

9 590 Ft

100x100x100 cm

500 kg

Budapest környékén (50 km-es körzetben) címenként, rendelési értékhatártól függetlenül

kiszállítás díja nettó

max. méret

maximális súly

8 790 Ft

60x40x12 cm

5 kg

10 990 Ft

70x100x50 cm

150 kg

12 290 Ft

100x100x100 cm

500 kg

Amennyiben Ügyfélszolgálatunktól szeretne faxon vagy e-mailben vásárolni, olyan terméket, amely nem szerepel katalógusunkban illetve a webshopunkban úgy azt is megteheti, amennyiben cégünk vállalja annak szállítását. A szállítási határidő 48-72 órára módosul.

Az utánvétes értékesítés esetén cégünk 800 Ft + Áfa / számla készpénzbeszedési díjat számít fel (kiszállító cég vagy kiszállítási mód megkülönböztetése nélkül). Ezen költségek elkerülésére javasoljuk ügyfeleink részére az előre utalásos fizetési módot.

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja melyeket a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalakon közzétesz. A módosítás a hatályba lépés előtti megrendelt termékek szállítási díjszabását nem befolyásolja.

A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel. A Weboldalon vagy ügyfélszolgálatunkon megrendelt termékeket vagy szolgáltatásokat a Szolgáltató a Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

A Partner köteles az áru vagy szolgáltatás átvételére a megrendelés visszaigazolásában jelzett vagy a Szolgáltató ügyfélszolgálatával leegyeztetett időben. A Partnernek jogában áll a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni. Hiánytalan teljesítés esetén a Partner köteles az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A Partner átveheti az árút tételes ellenőrzés nélkül is, ha annak csomagolása sérülésmentes, bontatlan. Eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami a Szolgáltató által alkalmazott biztonsági szalaggal van ellátva. A sértetlen lezárt csomagolású egységcsomagok tartalmi reklamációjára 24 óra áll rendelkezésére a Partnernek.

Amennyiben a Partner bármi sérülést, eltérést tapasztalna az áru átvételekor, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség. Amennyiben a Partner nem írásban, kóddal ellátva adja le rendelését, úgy nem áll módunkban garanciát vállalni az esetleges hibás szállításokért, mint ahogyan azért sem, ha Ügyfeleink hibásan adják le rendeléseiket.

Cégünk a logisztikát végző alvállalkozók dolgozói állományára nem lát rá. Ha minőségi panasza van a kiszállítás tekintetében, kérjük, azt mielőbb jelezze irodánk felé. A kiszállítást végző alvállalkozók visszárut nem tudnak elhozni.

Amennyiben Partner az általa megrendelt áru(ka)t és/vagy szolgáltatásokat nem veszi át a szállítás időpontjában, az esetben Szolgáltató jogosult a megrendelt árut harmadik személy számára értékesíteni, Partner pedig köteles a megrendelt áru és/vagy szolgáltatás ellenértékét alapul véve 15% meghiúsulási kötbért fizetni Szolgáltatónak. Abban az esetben, ha a megrendelt árut harmadik személy részére, az áru vagy szolgáltatás speciális jellege miatt nem lehet értékesíteni a Partner köteles az áru illetve szolgáltatás visszaszállításának és/vagy megfelelő megsemmisítésének szoftverek esetén akár teljes költségét is a kötbér összegén felül megfizetni Szolgáltató részére.

Amennyiben az áru átadás raklapon történik, úgy a megrendelőnek az áru átvételének pillanatában üres, megfelelő állapotú, Euro csere raklapot kell biztosítania a sofőr számára. Amennyiben ezt nem tudja biztosítani, úgy 2 500 Ft + Áfa kerül leszámlázásra raklaponként. Az üres raklap későbbi átvételére, visszaadására nincs lehetőség.

Írószer kiszállításnál, vagy garanciális visszaszállításnál kollégáink maximális várakozási, rakodási ideje az áru átvételére 15 perc címenként. Amennyiben ezalatt a kollégák nem tudják meg kezdeni a szállítást vagy áru átvételt, úgy kénytelenek tovább haladni a következő címükre. Ilyen esetekben a sikertelen kiszállás kiszámlázásra kerül az ügyfél számára amely 1 800 Ft + Áfa / cím. Amennyiben a rakodás vagy szállítás megkezdődig kollégáink megérkezése utáni 15 percben, de meghaladja a 15 percet úgy a többi időre 10 percenként 500 Ft + áfa kerül felszámításra.

Irodatechnikai üzletágunkban szerződött partnereink részére a fénymásoló gép és nyomtató vagy egyéb elektronikai eszközök szállítása és telepítés esetén igénybe vehető maximális rakodási, szállítási, telepítési idő a kollégák megérkezésétől számított 1 óra hossza. Ezt meghaladóan a telepítés díja minden megkezdett óránként 10 000 Ft + Áfa költségvonzatot von maga után.

Az áru átvételével automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy cégünk az átvett termékeket leszámlázza, és annak ellenértékét követelje önöktől.

5.6.       Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

5.7.       A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, a garancia levelet esetlegesen a szigorú számadású nyomtatványokhoz szükséges dokumentációt a szolgáltató e-mailben, postán, a csomag tartalmaként vagy esetlegesen a szállítást végző személlyel juttatja el a felhasználó részére. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

5.8.       Az adatok megadását követően Felhasználó a ”Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.9.       Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

5.10.    Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. A megrendelés és az azzal egyező tartalmú visszaigazolás hozza létre a felek között az egyedi szállítási szerződést. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

 1. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

6.1.       A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2.       Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

6.3.       Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

6.4.       Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy beszállítói, illetve a termékek gyártói a technikai ismertetőket, leírásokat saját hatáskörükben jogosultak módosítani. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 1. Elállás joga

 7.1.     Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

7.2     A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

7.3      Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

 1. Jótállás, szavatosság

A Partnerek számára a Szolgáltató biztosítja egyedi döntése alapján az áruvisszavétel lehetőségét arra az esetre, ha bármely okból a Szolgáltatótól vásárolt árut nem tudja felhasználni. A visszavásárlási lehetőség csak újraértékesíthető árura vonatkozik, tehát különösen (de nem kizárólagosan) nem tartoznak ebbe a körbe a már megszűnt típusok; amennyiben az adott termék nem szűnt meg, de csomagolása megváltozott; a Szolgáltató által konkrét megrendelésre behozott vagy gyártatott termékek; valamint a katalógusban fekete vagy piros teherautó ikonnal jelölt termék, olyan áruk, amelyeknek csomagolása sérült vagy hiányzik; élelmiszerek, szezonális termékek (pl. naptár), katalóguson kívül eső termékek, kiszerelése nem egyezik a Szolgáltató által forgalmazott csomagolási egységgel; nem a Szolgáltatótól származik, az felbontásra került, egyéb okból sérült vagy hiányos stb. A visszavásárlási igényt a Szolgáltató bírálja el egyedi szempontok szerint az igénybejelentést követő 10 (tíz) munkanapon belül; a visszavásárlási ár az eredeti vételár 90 (kilencven) százaléka. A termékeket minden esetben a Partnernek kell eljuttatnia a Szolgáltató telephelyére a 1154 Budapest, Gábor Áron utca 22. szám alá és ennek költsége minden esetben a Partnert terheli. A visszavásárlás elutasításával kapcsolatban a Partner nem jogosult kártérítési igényt érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben.

Ezen felül a nyomtató kellékanyagokat csak abban az esetben vásárolunk vissza, ha a vásárlást számlával tudja igazolni, a lejárati ideje 6 hónapon belüli, csomagolása sértetlen, egy hónapon belül vásárolta valamint forgalmazzuk még azt a terméket, továbbá csomagolása bontatlan és sértetlen, illetve nem egyedi igényként szereztük be.

Kellékszavatosság

8.1.       Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2.       Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.3.       Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 1 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.4.       Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.5.       Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. A szavatossági igény esetén történő eljárás

9.1.      A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.2.      A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 1. Vegyes Rendelkezések

10.1.    Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2.    Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. 

10.3.    Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4.     Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 

 1. Szerzői jogok

11.1.    Miután a http://webaruhaz.jasz.hu/ és a http://jasz.hu/, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a http://webaruhaz.jasz.hu/ és http://jasz.hu/, weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

11.2.    A http://webaruhaz.jasz.hu/ és http://jasz.hu/ weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

11.3.    A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

11.4.    Tilos a http://webaruhaz.jasz.hu/  és a http://jasz.hu/ weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a http://webaruhaz.jasz.hu/ és http://jasz.hu/ weboldalakon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

11.5.    A http://webaruhaz.jasz.hu/ és a http://jasz.hu/ név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

11.6.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 100 000 Ft, illetve szavanként bruttó 10 000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 1. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő linken: https://webaruhaz.jasz.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat

 1. Egyebek

A Webáruház Microsoft Windows alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be.

A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A portál üzemeltetője jogot formál, hogy a portál oldalainak tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

A Szolgáltató áru tulajdonjog fenntartással él mindaddig, amíg Partner Szolgáltatótól vagy Szolgáltató megbízottjától (pl.: alvállalkozó áruszállító) átadott-átvett áru(k) Szolgáltató számláján szereplő végösszegét teljes mértékben megfizeti, erre tekintettel a tulajdonjog fenntartás tartama alatt a Partner az átvett áru(k) vonatkozásában rendelkezési joggal élni nem jogosult. A tulajdonjog fenntartással szállított áru harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén a Partner köteles Szolgáltató tulajdonjogát bejelenteni és erről Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kereskedelmi számláinak lejárati határidejét követő időpontban (vagy azt megelőzően indokolt esetben, pld. késve fizetés vagy elmaradás a számlakiegyenlítésekben) a Szolgáltatónak jogában áll egyoldalú bejelentéssel visszáru igényét bejelenteni Partner részére az általa leszállított és saját tulajdonát képező termékekre (árukra) vonatkozóan. Partner köteles a Szolgáltató jóváíró számlája ellenében, annak átvételével azonos időben kiadni a jóváíró számlán szereplő tételeket Szolgáltató részére. Partner kijelenti, hogy Szolgáltató tulajdon jog igényét nem vitatja és fentiek elmulasztása esetén büntetőjogi felelősséggel tartozik.

Ezen általános szállítási feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Cégünk fenntartja magának a vis maior jogát mely mentesíti cégünket a kötelezettségek teljesítése alól abban az esetben, ha szállítási vagy szolgáltatási akadályba ütközünk önhibánkon kívül.

Jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi Társaságunk Adatkezelési tájékoztatója, amely a

https://webaruhaz.jasz.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat linken érhető el. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen ÁSZF elfogadásával elismeri, hogy Társaságunk Adatkezelési tájékoztatóját megismerte és az abban foglaltakat elfogadja.

Bízunk a kölcsönösen előnyös együttműködésben!

 

Jász és Jász Kft

Budapest, 2022.06.15.